Srovnání nabídky cestovního pojištění vybraných pojišťoven 2010

Srovnání pojišťoven

 

Uniqa

 

- doklady pro likvidaci v angličtině, němčině nebo češtině

- úrazové pojištění - nemusí plnit při úrazu mimo sjezdovky

- zavazadla - krádež z vozidla pouze mezi 8 až 22 hod.

- pojištění „těhotných“ do 6. měsíce

- storno - komplikace v těhotenství není důvodem ke stornu

- při sjednání rizikových sportů - LV pouze 2.000.000

 

 

Limity pojistného plnění

Léčebné výlohy 4.000.000

Zubní ošetření  - ano

Trvalé následky úrazu 600.000

Smrt následkem úrazu 300.000

Odpovědnost za škodu - majetek 5.000.000

Odpovědnost za škodu - zdraví 5.000.000

Škoda na osobních věcech 25.000/5.0000 kus

Zpoždění zavazadel - ne

Zrušení cesty - dle smlouvy s CK

 

Ceny za 10 dní délky cesty

Kompletní pojištění  800,- Kč

Storno (40.000)  800,- Kč

Rizikové sporty - nelze

Celkem -1.600,- Kč

 

 

Kooperativa

 

- těhotenství - do 6 měsíce

- úraz - infekční nemoci, i když byly přeneseny v důsledku úrazu

- storno - je možné sjednat kdykoli po zaplacení zájezdu

- storno - při uzavření méně než 14 dní před odjezdem se snižuje plnění o 50 %

- zavazadla - pojištění se vztahuje i na věci ve stanu, přívěsu či střešním nosiči vozidla

 

Limity pojistného plnění

Léčebné výlohy - 3.000.000

Zubní ošetření - 10.000

Trvalé následky úrazu  - 400.000

Smrt následkem úrazu - 200.000

Odpovědnost za škodu - majetek - 1.500.000

Odpovědnost za škodu - zdraví - 3.000.000

Škoda na osobních věcech - 30.000

Zpoždění zavazadel - ne

Zrušení cesty - dle smlouvy s CK

 

Ceny za 10 dní délky cesty

Kompletní pojištění - 840,-Kč

Storno (40.000) – 800,-Kč

Rizikové sporty - 200,-Kč

Celkem - 1.640,-Kč

 

 

Allianz

 

- těhotenství - do 6. měsíce

- v základu lze sjednat navýšení limitů u zavazadel, které pak obsahuje ZZ.

- zavazadla - zpoždění letu či zavazadel 1.000 Kč za každou hodinu po 6 hod. zpoždění (max. 5.000 Kč)

- krádež z auta pouze mezi 7 - 22 hod.

- storno lze sjednat do jednoho dne po doplatku zájezdu

- storno - při placení doplatku lze pojistit pouze do výše doplatku

- storno - 90 % (75 % - vážné onemocnění nevyžadující hospitalizaci)

- storno - v PP vypočítává co nezahrnuje (letištní taxy, palivový příplatek...)

 

Limity pojistného plnění

Léčebné výlohy - neomezeno

Zubní ošetření - ano

Trvalé následky úrazu - 400.000

Smrt následkem úrazu - 200.000

Odpovědnost za škodu - zdraví - 10.000.000

Odpovědnost za škodu - majetek - 5.000.000

Škoda na osobních věcech - 50.000

Zpoždění zavazadel - ne

Zrušení cesty – neomezeno

 

Ceny za 10 dní délky cesty

Kompletní pojištění - 1.440,- Kč

Storno (40.000) - 1.120,- Kč

Rizikové sporty - 400,- Kč

Celkem - 2.560,- Kč

 

 

ČPP

 

- velmi nízké limity na léčebné výlohy (Svět 1.800.000)

- lze si připlatit navýšení max. na 3.000.000

- předčasný porod ve výlukách

- zavazadla - zavazadla svěřená dopravci, vniknutí rozříznutím nebo jsou-li zamčená - neplní

- zavazadla - zpoždění po 5 hod.

- zavazadla - za auta jen mezi 6 - 22 hod.

- storno - 80 % maximálně pro 2 pojištěné

 

Limity pojistného plnění

Léčebné výlohy - 1.800.000

Zubní ošetření - 7.500

Trvalé následky úrazu - 400.000

Smrt následkem úrazu - 1.000.000

Odpovědnost za škodu - zdraví - 3.000.000

Odpovědnost za škodu - majetek - 1.000.000

Škoda na osobních věcech - 30.000

Zpoždění zavazadel - 5.000

Zrušení cesty - 25.000

 

Ceny za 10 dní délky cesty

Kompletní pojištění - 848,-Kč

Storno (40.000) - 800,-Kč

Rizikové sporty - 2.590,-Kč

Celkem - 1.648,-Kč

 

 

Česká pojišťovna

 

- oblast Evropa - Bělorusko, Ukrajina a evropská část Ruska

- neošetření zubů po úrazu (není-li v souvislosti s úrazem hlavy)

- těhotenství do 6 měsíce

- odpovědnost za škodu - ne mezi účastníky kolektivního sportu

- škodu v domácnosti, kterou navštívíte

- zavazadla - v úschovně na potvrzení, svěřena dopravci, fotoaparáty a pod.

ze zavazadlového prostoru vozidla

- storno - při cestách kratších než dva dny, při úmrtí prarodiče staršího 75

let (PP-CO- má také tuto klauzuli)

- opatrovník - dítě mladší 15 let, déle než 10 dní

 

Limity pojistného plnění

Léčebné výlohy - 3.000.000

Zubní ošetření - ano

Trvalé následky úrazu - 200.000

Smrt následkem úrazu - 100.000

Odpovědnost za škodu - zdraví - 2.000.000

Odpovědnost za škodu - majetek - 1.000.000

Škoda na osobních věcech - 20.000

Zpoždění zavazadel - ne

Zrušení cesty - 25.000

 

Ceny za 10 dní délky cesty

Kompletní pojištění - 780,-Kč

Storno (40.000) - 800,-Kč

Rizikové sporty nelze

Celkem - 1.580,-Kč

 

 

 

 

 

Evropská cestovní pojišťovna

 

Limity pojistného plnění

Léčebné výlohy - 3.000.000

Zubní ošetření - 24 000

Trvalé následky úrazu - 400.000

Smrt následkem úrazu - 200.000

Odpovědnost za škodu - majetek 4.000.000

Odpovědnost za škodu - zdraví 2.000.000

Škoda na osobních věcech 30.000

Zpoždění zavazadel ne

Zrušení cesty 40.000

 

Ceny za 10 dní délky cesty

Kompletní pojištění 760,-Kč

Storno (40.000) 1.040 ,-Kč

Rizikové sporty nelze

Celkem 1.800 ,-Kč

 

   Na kalkulačka.eu můžete najít nízké ceny z oblasti financí a pojištění online.    

Další druhy pojištění, které souvisí s cestovním pojištěním a na které se můžete informovat online jsou:  Úrazové pojištění zejména pro sportovce, zaměstnance a děti, Životní pojištění pro ty na kterých je rodina závislá. Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě (pojistka na blbost), zejména pokud jste nešikovní.