Jak využít vaše cestovní pojištění v případě pojistné události v zahraničí.

Jak postupovat, když se Vám něco v zahraničí stane

Při onemocnění nebo úrazu

při zdravotních potížích kontaktujte zkušeného lékaře prostřednictvím asistenční služby cestovního pojištění

 

ocitnete-li se v nemocnici, neprodleně informujte asistenční službu

 

předem kontaktujte asistenční službu i při potřebě jakéhokoli lékařského převozu

 

připravte se, že ambulantní ošetření budete muset často hradit přímo na místě v hotovosti či kartou

 

uhrazené účty si uschovejte, aby Vám mohly být po návratu proplaceny

 

neplaťte žádné účty zaslané později na Vaši domácí adresu, a předejte je ihned pojišťovně

 

dojde-li k úrazu při dopravní nehodě, vždy si opatřete potvrzující doklady místní policie

 

Při škodě na zavazadlech

krádež zavazadel či osobních věcí vždy okamžitě ohlaste na policii

 

vyžádejte si policejní protokol obsahující seznam odcizených věcí a dobu odcizení

 

zdokumentujte okolnosti škody pořízením fotografií

 

dojde-li ke škodě v hotelu, požádejte písemně provozovatele o náhradu škody a převzetí žádosti si nechte potvrdit

 

poškodí-li se zavazadla při přepravě, vyžádejte si od přepravce protokol P.I.R. či jiné věrohodné potvrzení

 

při opožděném dodání zavazadel si vždy opatřete potvrzení o délce zpoždění a při nákupu nezbytných věcí si uschovejte účty

 

při uplatnění škody u pojišťovny vždy přiložte originály účtů na všechny věci, za něž požadujete náhradu

 

Při odpovědnosti za škodu

vždy kontaktujte asistenční službu, která je u vašeho cestovního pojištění

 

bez souhlasu pojišťovny svou odpovědnost za škodu neuznávejte, vzniklou škodu neuhrazujte ani částečně

 

nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu plně nerozumíte

 

poškozeného informujte o svém pojištění a předejte mu kontakt na pojišťovnu

 

zajistěte si písemná prohlášení poškozeného i svědků

zdokumentujte okolnosti škody pořízením fotografií

 

Důležité upozornění

Při žádné příležitosti nesvěřujte svůj cestovní doklad cizí osobě!

   Na kalkulačka.eu můžete najít nízké ceny z oblasti financí a pojištění online.    

Další druhy pojištění, které souvisí s cestovním pojištěním a na které se můžete informovat online jsou:  Úrazové pojištění zejména pro sportovce, zaměstnance a děti, Životní pojištění pro ty na kterých je rodina závislá. Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě (pojistka na blbost), zejména pokud jste nešikovní.