Cestovní pojištění: Jak nejrychleji vyřídit škody?!

Vyřízení Vaší škody z cestovního pojištění je  nejrychlejší online!

Likvidaci škody zahájí pojišťovna okamžitě po vyplnění online formuláře.

Využijte možnosti ohlášení škody online na webových stránkách dané pojišťovny! Tato nová komfortní služba umožňuje podstatně urychlit a zjednodušit proces vyřízení pojistné události, k níž došlo během Vaší cesty do zahraničí.

 

Na internetových stránkách pojišťovny postačí jen vyplnit jednoduchý škodní protokol a případné nezbytné doklady odeslat následně poštou. Nespornou předností je, že likvidace škody je zahájena okamžitě a v řadě případů se můžete dočkat kompenzace dokonce ještě před návratem ze zahraniční cesty do vlasti.

 

vyplňte důkladně všechny kolonky škodního protokolu

 

okolnosti vzniku škody vždy co nejpodrobněji popište

 

nezapomeňte přiložit originály dokladů podle seznamu v příslušném formuláři (zejména jízdenky, vouchery, účty, potvrzení apod.)

 

můžete-li, přiložte fotodokumentaci škody či písemná svědectví

 

vyplněný a podepsaný škodní protokol spolu s nezbytnými dokumenty následně zašlete poštou

Podrobnější návod a další informace získáte přímo na webových stránkách

nebo na dané zákaznické lince.

   Na kalkulačka.eu můžete najít nízké ceny z oblasti financí a pojištění online.    

Další druhy pojištění, které souvisí s cestovním pojištěním a na které se můžete informovat online jsou:  Úrazové pojištění zejména pro sportovce, zaměstnance a děti, Životní pojištění pro ty na kterých je rodina závislá. Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě (pojistka na blbost), zejména pokud jste nešikovní.